#Thought Of The Day

“खोटारडा जेव्हा खर बोलतो, तेव्हा कुणीही त्याच्यावर विश्वास ठेवत नाही.”

Quotes – Good Morning | Night | Buddha | Motivational Images

Quotes – Good Morning | Night | Buddha | Motivational Images, Motivational, Inspirational, Joker, Alone, Lion, Sad, Life, love, Attitude quotes Hindi